Garantija

Garantijas nosacījumi

Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas, nepareizas preces lietošanas procesā.
Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes "ūdensizturīgs".
Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
Garantija neattiecas uz remontā bijušiem apaviem vai veiktam remontam mājas apstākļos.
Mēs nepieņemam apavus ar defektiem, kas radušiem nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.